Generel information

Indhold

 • Børneattester
 • Forventninger til bestyrelsen
 • Forventninger til forældre
 • Forventninger til spillere
 • Forventninger til trænere
 • Hjemmeside/aviser
 • Kampafvikling
 • Klubaften
 • Kontingent
 • Koordinatoropgaver
 • Kørsel
 • Materialer
 • Spilleplan
 • Spillercertifikater
 • Spiller-/forældremøder
 • Stævner
 • Tidtagning
 • Tøj
 • Vedtægter

Børneattester

Der indsamles børneattester for alle, der træner spillere under 15 år.

 

Forventninger til bestyrelsen

Skal være synlige
Skal se hjemmekampe med ungdomshold
Skal lægge de overordnede rammer
Skal være villige til at indgå i en dialog
Skal deltage i informationsmøder i ungdomsafdelingen
Skal være økonomisk ansvarlige
Skal sørge for at hjemmesiden altid er opdateret
Skal være loyale overfor klubben

 

Forventninger til forældre

Vi forventer at forældre er medspillere.

Hjælper med kørsel, trøjevask og tidtageropgaver.

Forældrene skal være indstillet på at yde en indsats for håndbolden i hf Sønderborg ved at hjælpe ved diverse arrangementer.

Vi mangler altid hjælp ved:
• Vidar Cup
• Sønderjyskes hjemmekampe
• Kultur i Syd
Hvis du har lyst til at være med, så send en mail til Helle (se under fanen Bestyrelse).

 

Forventninger til spillere

At de passer deres skole
At de passer deres træning
At de melder afbud i god tid
At de er hjælpere ved Vidar Cup og andre arrangementer
At de er gode kammerater
At de viser hensyn
At de rydder op efter sig

 

Forventninger til trænere

Skal være loyale overfor klubben
Skal møde velforberedte op til træning
Skal melde afbud i god tid, hvis man pludselig bliver forhindret eller sørge for erstatning
Skal deltage i informationsmøderne
Skal deltage i holdets turneringskampe, stævner og pokalkampe
Skal dygtiggøre sig via kursus
Skal deltage i fælles trænermøder
Skal kunne modtage konstruktiv kritik fra de andre trænere
Skal følge de retningslinjer, klubben sætter
Skal være socialt ansvarlige
Skabe et tillidsforhold til spillerne
Udvikle spillerne så de på sigt bliver bedre håndboldspillere
Have fingeren på pulsen, både med håndbolden og med det menneskelige
Afholde holdmøder for spillere og forældre

 

Hjemmeside/aviser

Vi opfordrer til, at der skrives kampoplæg og kampreferat til hjemmeside og evt. aviser.

 

Kampafvikling

Hjemmekampe spilles fortrinsvis i Humlehøj.

Holdkort:

Holdkort udfyldes elektronisk i Haandoffice. Der kan kun benyttes spillere, som er medlem i klubben og som står i vores kartotek.

Påklædning:

Det udleverede profiltøj (spilletøj og træningsdragter) skal bruges både af spillere og trænere.

Træningskampe:

I træningstiden – dommer bestilles via Flemming senest 8 dage før ønsket spilledag
Uden for træningstid – hal og dommer bestilles via Flemming senest 8 dage før ønsket spilledag
Tidtageropgaven sørger holdet selv for.

Pokalkampe:

Skal spilles i holdets egen træningstid. Hjemmeholdet aftaler spilledag og tidspunkt med udeholdet og meddeler til Flemming, som opdaterer ”Håndoffice”. Frist 8 dage før ønsket spilledag.
Tidtageropgaven sørger holdet selv for.

Kampflytning:

Vær opmærksom på gebyrfrie flytteperioder, så vi ikke kommer til at betale for kampflytninger. Spørg evt. Flemming.

Vær opmærksomme på skoleferie og studieture, spørg spillerne I god tid, om de ved, hvornår de er på tur med skolen, for så har vi en mulighed for at flytte kampene, uden at det koster os noget. Der lægges som udgangspunkt ikke kampe i uge 7 og uge 42.

Resultater:

Resultater skal indtelefoneres umiddelbart efter kampen. Det er trænerens ansvar at det sker.

 

Klubaften

Der holdes hvert år en klubaften for alle medlemmer og deres familier hos Intersport i Sønderborg. Her kan alle købe sportsudstyr til reducerede priser.

Hvert år bliver der også lavet tilbud til spillere på sko og bolde.

Spillerne skal selv sørge for bold, som kan købes billigt gennem klubben. Henvendelse til Gitte eller Flemming (se fanen Bestyrelsen).

 

Kontingent

Opkræves 1 gang årligt via Memberlink. Satserne er i sæsonen 2017/18 følgende:

Ungdom: kr. 1.100,00

Senior: kr. 1.300,00

Beløbet opkræves i oktober.

 

Koordinatoropgaver

Opgaverne er individuelle fra hold til hold og aftales med trænerne. Det kan f.eks. være:

Hjælpe med de sociale ting omkring holdet
Være ”praktisk gris”
Koordinere stævneinfo osv.
Udfærdige kontingentlister
Overvære en træning af og til
Udlevere informationer til spillerne
Hjælpe med at ordne og udlevere tøj
Hjælpe med at holde styr på alt ungdomstøj
Deltage i informationsmøder
Deltage i spiller-/forældremøder
Være med til at arrangere evt. opstartsstævner
Være med til at arrangere spisning i forbindelse med holdarrangementer
Være bindeled mellem trænere, spillere og ungdomsansvarlige
Skrive til hjemmesiden
Finde tidtagere
Være spillernes forlængede arm
Kørselsplan til kamp
Indtelefonere resultater

 

Kørsel

Kørsel til kampe i Kreds 7 og 8 forældrekørsel
Kørsel derudover deles op i 2:
Buskørsel:
Bestyrelsen vurderer ud fra puljeinddelingerne for alle hf Sønderborgs hold, hvilke kampe der kan gives bus til. Antal busser er afhængig af klubbens økonomi.
Forældrekørsel med kørselstilskud:
Bilerne skal fyldes op. Max 5 biler.
Der afregnes 1,5 kr. pr km
Kørselsblanket kan udskrives fra hjemmesiden
Blanket underskrives og afleveres eller mailes til holdets kontaktperson eller klubbens kasserer

 

Materialer

Harpiks, tape og isposer udleveres af Gitte eller Flemming. Skal bestilles 2 dage før det skal bruges. Hvis I har andre ønsker til materialer, så spørg Gitte og eller Flemming, som så vil tage stilling til, om det er indenfor vore muligheder.

 

Spilleplan

Vi opfordrer til, at der udleveres en spilleplan til alle spillere, så de kan planlægge deres dagligdag.

 

Spillercertifikater

Det er trænerens/koordinatorens opgave at indsamle spillercertifikater for nye spillere i klubben inden kval- eller turneringskampe. Spillecertifikater afleveres til Gitte eller Flemming.

 

Spiller-/forældremøder

Der afholdes et spillermøde i forbindelse med sæsonstart. Et medlem fra bestyrelsen deltager i mødet. Det er træneren, der indkalder.

 

Stævner

Som udgangspunkt deltager vi i et opstarts- og et sæsonafslutningsstævne.

Strandhåndbold tilbydes hvert år i juni måned. Det er helt op til de forskellige hold selv at tilmelde sig, og der er ren spillerbetaling til dette stævne. Det foregår gerne i Vojens.

 

Tidtagning

Til alle kampe for Liga, 2. division herrer, 1. holdet senior damer og U18 liga sørger klubben for tidtagere. Til alle andre kampe bedes trænere/koordinatorer finde tidtagere blandt forældrene.


Tøj

Der bliver udleveret spilletøj og træningsdragt.

Det er trænerens/koordinatorens ansvar, at alt spilletøj kommer med hjem fra kampe og stævner.

Træningsdragten er på eller med, når man tager til kamp. Dragten må gerne bruges i fritiden, men spilleren er ansvarlig for, at den altid er klar til kampe/stævner.
Træningsdragten er til låns og spilleren hæfter selv for den hvis den bliver væk.

Ved evt. reklamationer over tøj skal I henvende jer til Gitte eller Flemming.

 

Vedtægter

Download hf Sønderborg's vedtægter her