Ekstraordinær generalforamling

9. februar 2023 09:48 , af Svend Zachariassen

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Håndbold

Torsdag d. 23. februar Kl. 19.30

i Broager Sparekasse Skansen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne 

Svend Zachariassen

Formand