Ekstraordinær generalforsamling

8. marts 2019 16:00 , af Svend Zachariassen

På vores ordinære generalforsamling i december lykekdes det ikke at finde nye bestyrelsesmedlemmer, og derfor er vi nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling som følger:

4. april 2019 kl. 18:30

Fox & Hounds, Kælderen, St. Rådhusgade, 6400 Sønderborg

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. indkomne forslag

3. valg

4. eventuelt

Vi håber på stort fremmøde