Generalforsamling 2022

29. november 2022 21:39 , af Svend Zachariassen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Sønderborg Håndbold

Tirsdag, den 13. december kl. 17.00

Fox & Hounds, Store Rådhusgade 1, 6400 Sønderborg

 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Svend Zachariassen

Formand